Publicerad 3 november 2021

Motverka korruption

SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

Utbildning i korruptionsbekämpning

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption. Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen som jurister, controllers, ekonomichefer och HR.

Den är helt öppen och ingen registrering krävs och tar 30 minuter att genomföra. Den innehåller information, råd och stöd för hur du kan bidra till att stärka och underhålla en professionell organisation samt bekämpa korruption och förtroendeskadligt beteende.

Utbildning i korruptionsbekämpning

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

Grundläggande utbildning som behandlar principer för den offentliga verksamheten som demokrati, objektivitet och legalitet. Via text, intervjuer och dilemmaövningar får deltagarna kunskap om offentlig verksamhet, offentlighet och sekretess, jäv och mutor. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp.

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

En kort introduktion till utbildningen i rollen som medarbetare

Du som är medarbetare inom kommun eller region har ett fint och viktigt uppdrag. Du arbetar på medborgarnas uppdrag för våra gemensamma mål, för demokratin. I filmen ger SKR dig en kort introduktion om innehållet i utbildningen i och rollen som medarbetare i kommuner och regioner. Den är 1 minut och 13 sekunder lång.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset