Publicerad 6 november 2023

Överenskommelse, byggsektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom bygg- och fastighetssektorn finns etisk vägledning. Den bygger på en överenskommelse mellan SKR, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag.

Överenskommelsen har tagits fram för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Den ska ge praktisk hjälp att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Den reglerar hur berörda parter ska agera när de möts i olika sammanhang.

Överenskommelse och vägledning mellan leverantörer och beställare

Bakgrund

Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM).

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.