Artikeln publicerades 12 april 2024

Kort kurs om korruption

En grundläggande webbutbildning som riktar sig till dig som medarbetare eller förtroendevald i kommun och region eller i ett kommunalt företag. Via text och dilemmaövningar får du som deltagare kunskap om hur korruption kan yttra sig och råd om hur du kan upptäcka och undvika korruption.

Kort kurs om korruption

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla anställda i kommun och region och kommunala företag. Den kan till exempel användas som en introduktion för nyanställda kring korruption och vad som är specifikt med att arbeta inom offentlig verksamhet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är helt öppen och ingen registrering krävs. Den kan genomföras individuellt och tar cirka 20 minuter att genomföra.

Utbildningen kan genomföras i sin helhet, eller användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, eller vid andra utbildningstillfällen.

Kursen består av åtta korta moduler uppdelade på tre områden:

Vad och varför?

Vad är korruption och varför är det viktigt att bekämpa den? Varför är det viktigt för dig som arbetar i det offentliga att bekämpa korruption.

Hur kan det yttra sig?

Muta, jäv och avsteg från saklighet och opartiskhet är olika former av korruption. Lär dig att känna igen olika typer av korruption.

Vad kan du göra?

I denna del lär du dig om olika sätt att agera och rapportera om du upptäckt något korrupt.

Kursen kan laddas hem till din kommun eller region eller kommunala företag via ett så kallat scormpaket. Vid intresse kontakta SKR nedan.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.