Publicerad: 29 november 2019

SKR:s förhandlingsorganisation

SKR:s förhandlingsorganisation är uppdelad i styrelse, förhandlingsdelegation och kansli.

Styrelsen

SKR:s styrelse består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets 310 medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till Förhandlingsdelegationen. Styrelsen beslutar om ramarna, som Förhandlingsdelegationen har mandat att förhandla inom. Det är styrelsen som slutgiltigt godkänner centrala avtal för förbundets räkning.

SKR:s styrelse

Förhandlingsdelegationen

Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor samt kollektivavtalsfrågor. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare. Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingarna under avtalsrörelsen. Förhandlingsdelegationen har förhandlingsmandat från styrelsen att förhandla fram kollektivavtal inom vissa ramar. Det är sedan styrelsen som fattar beslut om de slutgiltiga avtalen.

Förhandlingsdelegationen

Ladda ner högupplöst foto på Joakim Larsson, Ordförande förhandlingsdelegationen

SKR:s kansli

Vid förhandlingarna sköts det dagliga arbetet av tjänstemän vid SKR:s kansli. Förhandlingsarbetet leds av chefen för avdelningen för arbetsgivarpolitik och förhandlingschefen. Dessa tjänstemän agerar på uppdrag av förhandlingsdelegationen.

Ladda ner högupplöst foto på Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik

Ladda ner högupplöst foto på Niclas Lindahl, förhandlingschef

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!