Publicerad: 1 september 2020

SKR:s förhandlingsorganisation

SKR:s förhandlingsorganisation är uppdelad i styrelse, förhandlingsdelegation och kansli.

Styrelsen

SKR:s styrelse består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets 310 medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till Förhandlingsdelegationen. Styrelsen beslutar om ramarna, som Förhandlingsdelegationen har mandat att förhandla inom. Det är styrelsen som slutgiltigt godkänner centrala avtal för förbundets räkning.

SKR:s styrelse

Förhandlingsdelegationen

Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor samt kollektivavtalsfrågor. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare. Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingarna under avtalsrörelsen. Förhandlingsdelegationen har förhandlingsmandat från styrelsen att förhandla fram kollektivavtal inom vissa ramar. Det är sedan styrelsen som fattar beslut om de slutgiltiga avtalen.

Förhandlingsdelegationen

Ladda ner högupplöst foto på Joakim Larsson, Ordförande förhandlingsdelegationen

SKR:s kansli

Vid förhandlingarna sköts det dagliga arbetet av tjänstemän vid SKR:s kansli. Förhandlingsarbetet leds av chefen för avdelningen för arbetsgivarpolitik och förhandlingschefen. Dessa tjänstemän agerar på uppdrag av förhandlingsdelegationen.

Ladda ner högupplöst foto på Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik

Ladda ner högupplöst foto på Niclas Lindahl, förhandlingschef

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlingschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!