Webbsändning: Att styra och leda för hållbar utveckling

Välkomen den 14 september till en konferens med aktuella frågor för kommunala miljöstrateger.

Anmäl dig

SKR bjuder in till en konferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommunerna. Vi tar upp och diskuterar ledning och styrning för hållbarhet, tvärsektoriellt arbetssätt, miljöstrategens roll, verktyg och stöd i arbetet med miljömål och Agenda 2030, hållbar upphandling och andra aktuella frågor. Vi ser också fram emot att ni bidrar med egna frågeställningar och inspel under dagen.

Program

9:15

Incheckning, test av teknik och möjlighet till mingel

9:45

Välkomna!

Syftet med dagen, vilka är här?
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKR

10:00

Ledarskap och styrning i kommunen som komplex organisation

Hur får man ledningen att prioritera miljöfrågorna?
Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

10:30

Strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete

Erfarenheter från arbete med jämlikhet och hälsa
Elisabeth Skoog Garås, Avdelningen för vård och omsorg, SKR

11:00

Kort paus

11:05

Gruppsamtal och erfarenhetsutbyte

 • Hur får vi genomslag för våra frågor?
 • Hur hjälper vi ledningen att prioritera?
 • Hur jobbar vi tvärsektoriellt?

11:40

Uppsamling och reflektion

12:00

Lunch

13:00

Hållbar upphandling – Nya möjligheter för kommunerna

Hur se stödet ut för kommunerna?
Marilouise Berg, SKL-Kommentus Inköpscentral

13:30

Verktyg för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030, Länsstyrelserna (PDF, nytt fönster)

Hur kan rapporten och länsstyrelserna ge stöd i arbetet?
Tommy Persson, Länsstyrelsen i Skåne
Anna-Karin Poussart, Lunds kommun

14:00

Paus och fika

14:15

Gruppsamtal och erfarenhetsutbyte

 • Hur jobbar vi med upphandling, miljömål och Agenda 2030?
 • Var finns störst möjligheter och utmaningar?
 • Var behöver vi öka samarbetet?

14:45

Uppsamling och reflektion

15:00

Aktuellt från SKR

Avfall, Cirkulär ekonomi, EU:s Green Deal, Agenda 2030
Fredrik Bäck, Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKR

15:30

Slut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kerstin Blom Bokliden
  Miljöexpert
 • Andreas Hagnell
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!