Webbsändning: Att styra och leda för hållbar utveckling

Välkomen den 14 september till en konferens med aktuella frågor för kommunala miljöstrateger.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en konferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommunerna. Vi tar upp och diskuterar ledning och styrning för hållbarhet, tvärsektoriellt arbetssätt, miljöstrategens roll, verktyg och stöd i arbetet med miljömål och Agenda 2030, hållbar upphandling och andra aktuella frågor. Vi ser också fram emot att ni bidrar med egna frågeställningar och inspel under dagen.

Program

9:15

Incheckning, test av teknik och möjlighet till mingel

9:45

Välkomna!

Syftet med dagarna, vilka är här?
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKR

10:00

Ledarskap och styrning i kommunen som komplex organisation

–Hur får man ledningen att prioritera miljöfrågorna?
Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

10:30

Strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete

–Erfarenheter från arbete med jämlikhet och hälsa
Elisabeth Skoog Garås, Avdelningen för vård och omsorg, SKR

11:00

Kort paus

11:05

Gruppsamtal och erfarenhetsutbyte

–Hur får vi genomslag för våra frågor?
–Hur hjälper vi ledningen att prioritera?
–Hur jobbar vi tvärsektoriellt?

11:40

Uppsamling och reflektion

12:00

Lunch

13:00

Hållbar upphandling – Nya möjligheter för kommunerna

–Hur se stödet ut för kommunerna?
Marilouise Berg, SKL-Kommentus Inköpscentral

13:30

Verktyg för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030, Länsstyrelserna (PDF, nytt fönster)

–Hur kan rapporten och länsstyrelserna ge stöd i arbetet?
Tommy Persson, Länsstyrelsen i Skåne
Anna-Karin Poussart, Lunds kommun

14:00

Paus och fika

14:15

Gruppsamtal och erfarenhetsutbyte

–Hur jobbar vi med upphandling, miljömål och Agenda 2030?
–Var finns störst möjligheter och utmaningar?
–Var behöver vi öka samarbetet?

14:45

Uppsamling och reflektion

15:00

Aktuellt från SKR

Avfall, Cirkulär ekonomi, EU:s Green Deal, Agenda 2030
Fredrik Bäck, Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKR

15:30

Slut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!