Publicerad 3 november 2020

Organisation

Det offentliga livsmedelsföretagets organisation

Ytterst vilar ansvaret för den verksamhet som kommunen själv bedriver på nämnden. Uppgifter, befogenheter och beslutanderätt i verksamheten kan och bör delegeras till anställda i verksamheten. Nämndens skyldighet enligt KL att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig har nämnts ovan. Eftersom nämnden i princip inte har med den praktiska delen av livsmedelshanteringen att göra är det särskilt viktigt att ha en klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset