Publicerad 3 november 2020

Organisation

Det offentliga livsmedelsföretagets organisation

Ytterst vilar ansvaret för den verksamhet som kommunen själv bedriver på nämnden. Uppgifter, befogenheter och beslutanderätt i verksamheten kan och bör delegeras till anställda i verksamheten. Nämndens skyldighet enligt KL att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig har nämnts ovan. Eftersom nämnden i princip inte har med den praktiska delen av livsmedelshanteringen att göra är det särskilt viktigt att ha en klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.