Publicerad 9 november 2020

Om offentlig säker mat

Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.

Syftet med dessa branschriktlinjer är att hjälpa kommuner och regioner att uppfylla kraven i:

EG-förordning nr. 178/2002, Livsmedelsverket

EG-förordning nr. 852/2004, Livsmedelsverket

EU-förordning nr. 1169/2011, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Branschriktlinjerna ska ses som exempel på hur ni kan göra. De är frivilliga att följa. De kan och bör anpassas till era egna förhållanden. Kontrollmyndigheten ska ta hänsyn till innehållet i branschriktlinjer.

Författare, uppdragsgivare och referensgrupp

Dessa branschriktlinjer är en uppdatering, utökning och förnyelse av boken ”Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg”. Arbetet har utförts av Gunnel Berdén, livsmedelskonsult, på uppdrag av SKR och i samarbete med följande referensgrupp:

  • Carina Hammarberg, Västra Götalandsregionen
  • Dunia Daoud, ISS Facility Services AB
  • Gerd Holm, Örebro kommun
  • Karin Henningsson, Nordanstigs kommun
  • Katarina Valeria Petersson, Marks kommun
  • Margareta Widell, konsult, Östersund
  • Maria Ohlqvist, Region Värmland
  • Åsa Kullberg, Linköpings kommun
Prenumerera på webbinnehåll

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.