Hur ser den politiska och juridiska utvecklingen ut?

Kommunen bör följa utvecklingen både inom den politiska och juridiska arenan och utvärdera vilka effekter de kan få på äldreomsorgsområdet.

Varför är frågeställningen relevant?

Politiken påverkar den allmänna inriktningen för hur äldreomsorgen utvecklas, både på kommunal, regional och nationell nivå. Precis som med välfärdsteknikens utveckling görs detta med fördel i samarbete med andra kommuner.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

Hur politiska ställningstaganden och beslut påverkar äldreomsorgen, lokalt och nationellt.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Interna utvärderingar om den politiska inriktningen för äldreområdet.
  • Utvärderingar av nationella beslut och dess påverkan på kommunens verksamhet.

Nästa steg: 5 - Prognos/val av insats

I nästa steg går du vidare till

5 - Prognos/val av insats

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.