Hur ser kommunens finansiella ställning ut?

Hur påverkar kommunens finansiella möjligheter att leverera insatsen särskilt boende?

Varför är frågeställningen relevant?

Kommunens finansiella ställning påverkar dess förmåga att bedriva samt investera i särskilda boenden för äldre under prognostiden. Samtidigt finns en lagstadgad skyldighet för kommunen att planera och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

 • Hur kommunens ekonomiska läge spås förändras framöver.
 • Hur insatserna kan utformas för att verka kostnadseffektivt.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

 • Kommunens egen utvärdering om dess finansiella läge, och vilka
  möjligheter som finns för att anpassa/uppföra nya särskilda boenden för äldre.
 • Kommunens egen utvärdering om vilka äldreomsorgsinsatser som
  kan levereras på mest kostnadseffektiva sätt.
 • Analys av rapporter såsom ”Kontinuitet och förändring inom
  äldreomsorgen – Enhetschefer resonerar kring resursanpassning
  och verksamhetsutveckling”.

Rapport: Kontinuitet och förändring inom äldreomsorgen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.