Var bör kommunens särskilda boenden placeras geografiskt?

Var bör kommunens särskilda boenden för äldre placeras geografiskt? En kartläggning bör göras gällande möjliga lägen och målgruppens behov.

Varför är frågeställningen relevant?

Ett boendes geografiska placering i en kommun är avgörande, bland annat för att säkerställa en god matchning gentemot behov, var det finns lämplig mark, och för att säkerställa att anhöriga och vänner kan besöka boendet.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Kartläggning av geografisk placering av särskilt boende i kommunen (exempelvis fördelning i olika delar av kommunen).
  • Kartläggning av möjligheter till kollektivtrafik.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Sammanställning av information från förvaltningar som bland annat arbetar inom stadsbyggnad, teknik- och fastighet och ekonomi tillsammans med kommunledning och andra relevanta förvaltningar inom kommunen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.