Hur många nya fastigheter är under projektering/ uppförande?

Utöver det nuvarande beståndet kan det tillkomma ett antal interna och externa fastigheter.

Varför är frågeställningen relevant?

Utöver det nuvarande beståndet kan det redan enligt plan tillkomma interna och externa fastigheter under prognosperioden som därmed kommunen kan räkna in i sin tillgång. Även behov av avveckling av icke-ändamålsenliga fastigheter bör tas med i planeringen.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Antal särskilda boendelägenheter för äldre som finns under projektering.
  • Antal särskilda boenden för äldre som finns under uppförande.
  • Förväntad teknisk status på dessa tillkommande boenden.
  • Andel av särskilda boenden inom egen regi samt köpta platser.
  • Antal lägenheter per enskilt särskilt boende.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Kommunens interna system.
  • Sammanställning av information från fastighetsägare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.