Vilka särskilda behov har målgruppen?

Beroende på målgruppens särskilda behov och önskemål kan utformning och planering av särskilda boenden se olika ut.

Varför är frågeställningen relevant?

Äldre kan ha särskilda behov som ställer olika krav på framtidens äldreomsorg. En tydlig grupp som har särskilda behov är personer med demenssjukdom eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Även kulturella och språkliga minoriteter kan ha behov av särskilda boenden eller hemtjänstpersonal med en kulturell kompetens. Äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är också en målgrupp man behöver planera för. Både de som bor i LSS-bostad och de som har boendestöd kan ha behov av att flytta till ett äldreboende. Tänk på att denna målgruppen kan drabbas av åldrandets sjukdomar betydligt tidigare.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

 • Hur många av kommunens äldre har en demenssjukdom?
 • Hur många äldre skulle ha behov av särskilda boenden med en viss kulturell profil?
 • Hur många äldre har somatisk problematik?
 • Hur många äldre personer med IF bor i kommunen och kan ha behov av att flytta till ett särskilt boende?
 • Är det berättigat att lägga extra fokus på något av dessa behov?

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Gott liv för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning

 • Lokala enkäter och undersökningar bland äldre och blivande äldre i
  kommunen.
 • Kommunens egna data från eventuell tidigare kartläggningar av
  demensprevalens, somatisk problematik och kulturella minoriteter.

Nästa steg: 3 - Tillgång

I nästa steg går du vidare till

3 - Tillgång

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.