Publicerad 6 september 2023

Öppen förskola – tillsammans för jobb och integration

SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam satsning för att korta vägen till arbete för fler utrikes födda kvinnor med små barn. För att komma i kontakt med målgruppen bedöms den öppna förskolan vara en mycket bra arena. Överenskommelsen ska pågå mellan 2023 och 2025.

För att öka sysselsättningen hos utrikesfödda kvinnor ska projektet stärka kommuners och andra kommuners och andra samverkansaktörers varaktiga förmåga att:

 • Bygga hållbara samverkansformer utifrån målgruppens behov och lokala organisatoriska förutsättningar.
 • Nå ut till gruppen kvinnor som överenskommelsen avser.
 • Erbjuda lämpliga insatser med öppen förskola som arena.
 • Slussa besökare på öppen förskola vidare till lämpliga samhällsaktörer.

Processtöd i samarbete med kommuner

För att göra detta ska SKR ta fram ett processtöd i nära samarbete med kommuner som redan idag har ett arbete med denna inriktning, eller som vill inleda ett sådant arbete. Stödet ska ges till 15–20 kommuner under 1,5–2 år.

Tanken med processtödet är att det ska stötta i att samordna och utveckla de resurser, uppdrag och den organisation som redan finns lokalt, och att skapa förutsättningar för långvarig samverkan. Till exempel kan de uppdrag som kommuner har att nå/motivera fler att påbörja sfi och samhällsorientering, samt att kontakta vårdnadshavare för att erbjuda barn plats i förskola, integreras i arbetet.

Att korta utrikes födda kvinnors väg till arbete kan också vara ett av flera tänkbara sätt att möta den kompetensförsörjningsutmaning som de flesta kommuner och regioner står inför.

Det här innehåller processtödet

SKR avser att ge stöd till lokala processer för att främja en ökad etablering hos utrikes födda kvinnor med barn 0-6 år genom att erbjuda bland annat:

 • En struktur för att utveckla samverkan för utrikes födda kvinnors etablering
 • Möten och workshops med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyten (digitalt och fysiskt)
 • Material och modeller som kommuner kan använda för att utveckla det operativa arbetet.

Övergripande innehåll

 • Utveckla hållbara samverkansformer
 • Nå målgrupp
 • Effektiva insatser
 • Insatser för uppföljning och utvärdering.

Informationsansvarig

 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.