Publicerad 29 mars 2023

Könsskillnader i skolresultat

Pojkar uppnår i lägre utsträckning än flickor gymnasiebehörighet och fullföljer i lägre grad en gymnasieutbildning. Detta innebär högre risk att inte få tillträde till arbetsmarknaden, drabbas av ohälsa och psykosociala problem. Priset för det är högt både för individen och samhället.

Motverka könsskillnader i skolresultat

Att pojkar uppnår lägre skolresultat än flickor är inget nytt. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- och gruppnivå. Men könsskillnader i skolresultat går att förändra.

SKR har publicerat ett inspirationsmaterial för att fler kommuner och skolor ska inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat.

Materialet handlar om hur vi kan se, förstå och motverka könsskillnader i skolresultat. Den bygger både på forskning och intervjuer som har gjorts med forskare och i tre kommuner.

Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat

Statistikrapport

SKR har tagit fram en statistikrapport där vi redogör för nationell statistik i urval där skillnader märks i skolresultaten mellan flickor och pojkar. Rapporten utgör ett komplement till ovanstående rapport som belyser orsaker och arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat.

Könsskillnader i skolresultat

Reportage från kommuner

I anslutning till arbetet med inspirationsmaterialet gjordes ett antal intervjuer i kommunerna Askersund, Katrineholm och Sollentuna. Dessa intervjuer har kortats ner till tre reportage som publiceras nedan.

 • Uppföljning viktigt i jämställdhetsarbetet

  Att kartlägga och aktivt följa upp arbetet. Det är Askersunds kommuns strategi för att etablera jämställdhetsarbetet och komma till rätta med könsskillnader i skolresultat.
 • Normkritiskt arbete har gett resultat

  På högstadieskolan Järvenskolan Tallås i Katrineholm utgår arbetet från ett normkritiskt perspektiv. Det har lett till att skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat har minskat. Ambitionen är att arbetssättet ska spridas till alla skolor i kommunen.
 • Arbetsmodell förbättrade skolresultaten

  På några år har Sollentuna kommun lyckats förbättra skolresultaten för både tjejer och killar. Bland annat med hjälp av arbetsmodellen Skriva sig till lärande.

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.