Publicerad 19 augusti 2019

Könsskillnader i skolresultat

Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av resultatutvecklingen för några centrala nyckeltal samt att ge såväl politiker som tjänstemän underlag för fortsatta diskussioner och beslut om verksamhetsutveckling för att minska könsskillnaderna i skolresultat.

Vi ger en deskriptiv bild av resultatutvecklingen för flickor och pojkar över tid. Ambitionen är emellertid inte att ge en heltäckande bild av all tillgänglig statistik inom utbildningsområdet. Vidare presenteras inga orsaker till varför det ser ut som det gör.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.