Publicerad 19 augusti 2019

Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som uppnår gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- och gruppnivå. Men könsskillnader i skolresultat går att förändra.

Skriften syftar till att inspirera fler kommuner och skolor att inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat. I materialet presenteras statistik, olika orsaker enligt forskningen och ett antal områden som kan vara viktiga att ta hänsyn till i förändringsarbetet. Skriften vänder sig till politiker, förvaltning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal.

Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.