Publicerad 28 februari 2022

Lokala partners

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra de tre faserna förberedelsefas, praktik och uppföljningsfas.

På lokal nivå ingår sex partners i projektet

Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa i Örebro län som våren 2022 skickar en grupp till Furuboda folkhögskola i Malmö.

Stiftelsen Activa

Furuboda folkhögskola

Furuboda folkhögskola, i Skåne län som våren 2022 skickar en grupp till Stiftelsen Activa i Örebro.

Furuboda folkhögskola

AB Företagsutveckling

AB Företagsutveckling i Lund, i Skåne län som våren 2022 skickar en grupp till Sunderby folkhögskola i Norrbotten.

AB Företagsutveckling i Lund

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund, i Västra Götalands län som våren 2022 skickar en grupp till Kalix folkhögskola i Norrbotten

Sjuhärads samordningsförbund

Sundbyberg folkhögskola

Sundbybergs folkhögskola i Stockholms län som våren 2022 skickar en grupp till Furuboda folkhögskola i Malmö.

Sundbyberg folkhögskola

Sunderby folkhögskola

Sunderby folkhögskola i Norrbottens län som våren 2022 skickar en grupp till Företagsutveckling i Lund.

Sunderby folkhögskola

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.