Publicerad 25 april 2024

Internationellt samarbete och utbyte inom Uppdrag fullföljd utbildning

Elever som inte fullföljer sina studier är ett gemensamt problem för de flesta länder i världen.

Trots att våra samhällen ser olika ut och utbildningssystemen skiljer sig åt finns det mycket vi kan lära av varandra när det gäller att öka andelen som fullföljer sina studier. Detta gäller både på strategisk såväl som på operationell nivå.

SKR och Uppdrag fullföljd utbildning arbetar på flera arenor både med att bygga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ta del av de arenor som finns på området, såsom EU och OECD.

School to work

Flaggskeppet School to work (S2W) drivs, med SKR som strategiskt ansvarig part, sedan 2014 som en del i Östersjöstrategin. Fokus i arbetet är early school leaving (ESL) och youth not in employment, education or training (NEETs). S2W är ett forum där projekt, organisationer, myndigheter med fler kan ansluta sig och därigenom snabbt skapa en arena för spridning och kunskapsutbytet i samarbete mellan länder i Östersjöregionen och resten av EU.

Arbete inom Uppdrag fullföljd utbildning är inriktat på tre aktiviteter:

  • Att forum skapas för att samla forskare och experter på området främja fullföljda studier.
  • Att sammanställning av forskning och beprövat material paketeras och tillgängliggörs för den transnationella kontexten samt.
  • Att struktur och arenor för gemensamt lärande och påverkan skapas och anordnas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.