Publicerad 7 juni 2022

Praktik på annan ort för unga som varken arbetar eller studerar, Moves

SKR har drivit ett mobilitetsprojekt för unga som varken arbetar eller studerar, Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth som finansierats av Svenska ESF-rådet.

Ursprungsidén bygger på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Coronapandemin gjorde det dock omöjligt att genomföra praktiken utomlands under projekttiden så istället har Moves deltagare gjort sin praktik på annan ort i Sverige.

Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har gjort det under längre tid, exempelvis på grund av ohälsa, ska få hjälp att bryta med en negativ social kontext och få nya utmaningar.

Deltagande i projektets tre faser ska leda till att de stärker sin självtillit, motivation och handlingskraft och därigenom ökar sina chanser att närma sig arbete eller utbildning.

Två filmer om deltagares erfarenheter

I filmen ovan berättar tre deltagare i Moves om sina erfarenheter. Filmen är fem minuter.

I filmen ovan ovan berättar fem deltagare i Moves om sina erfarenheter. Filmen är tre och en halv minuter.

Metodstöd

Delprojekten i Moves har tillsammans tagit fram ett metodstöd som vänder sig de som är intresserade av eller redan planerat för verksamhet med fokus på ungas mobilitet. Där finns beskrivningar av hur projektet Moves har arbetat med de tre faserna, samt med förfasen, som inkluderar både identifiering av målgruppen, att hitta en partnerorganisation och deltagarrekrytering. I stödet ges även utifrån projektets erfarenheter, rekommendationer kring metoder.

Metodstöd Moves (PDF) Pdf, 9 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.