Publicerad 28 oktober 2022

Plug In – Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott

Studieavbrott är en prioriterad fråga bland Sveriges kommuner. SKL startade därför 2012 metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In.

Första delen av projektet pågick från februari 2012 till juni 2015. Under de tre projektåren deltog över 7700 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller var i riskzonen för att göra det.

Plug In 2.0

Hösten 2015 startade Plug In 2.0, som en direkt fortsättning på Plug In. Huvudfokus i det efterföljande projektet var att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan så att fler elever slutför sina studier. Målsättningen var att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Plug In 2.0 pågår fram till årsskiftet 2018 och leds av SKL i samverkan med åtta regioner. Totalt har 3000 ungdomar spritt över ett 40-tal kommuner nåtts under projekttiden. Liksom sin föregångare är det nya projektet finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner.

Regioner som ingått i Plug In 2.0

Slutrapport Plug In

Slutrapport Plug In 2.0: Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.