Publicerad 28 oktober 2022

Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet

Mellan 2012 och 2018 drev SKR metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.

Drygt 70 kommuner ingick i projektet. Ambitionen var att uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. På lokal nivå spelade projektet också så klart en positv roll i enskilda ingdomars liv. Mer än 10 000 ungdomar nåddes under projekttiden. Projektet visade att det finns effektiva metoder och arbetssätt som fungerar för att minska frånvaro och studieavbrott i skolan.

Framgångsfaktorer

Under den första perioden av projektet Plug In (2012-2015) identifierades en rad framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott.

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Viktigt med förbyggande arbete

Utifrån de fallstudier som gjorts i den andra delen av projektet (Plug In 2.0) blev det tydligt att ett effektivt förebyggande arbete kräver insatser på flera nivåer, både på individnivå, såsom att identifiera riskfaktorer, följa upp viktiga indikatorer och snabbt vidta åtgärder. Men också generella insatser, som att arbeta med trygghet, inkludering och positiva relationer mellan elever och skolpersonal.

Tre nivåer av förbyggande arbete i Plug In

Plug In

Första delen av projektet pågick från februari 2012 till juni 2015. Under de tre projektåren deltog över 7 700 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller var i riskzonen för att göra det.

Hösten 2015 startade Plug In 2.0, som en direkt fortsättning på Plug In. Huvudfokus i det efterföljande projektet var att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan så att fler elever slutför sina studier. Målsättningen var att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Regioner i Plug In 2.0

Plug In 2.0 pågick fram till årsskiftet 2018. Totalt deltog 3 000 ungdomar spritt över ett 40-tal kommuner under projekttiden. Båda delarna av projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF), med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.