Publicerad 11 april 2019

Utbildning - nyckeln till arbete

Unga som inte slutfört gymnasiestudierna har svårare än de med avslutade studier att etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten "Utbildning - nyckeln till arbete", visar att de som inte avslutat sin gymnasieutbildning har betydligt svårare att få och behålla ett arbete även vid 29 års ålder. Detta ökar beroendet av ekonomiskt bistånd och risken för utanförskap.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.