Publicerad 28 mars 2023

LIKA Ledning avvecklas

SKR har beslutat att avveckla LIKA Ledning den 30 juni 2023. Du kan fram till dess hämta ut rapporter ur verktyget. Därefter kommer all data och personuppgifter att raderas.

LIKA Ledning skapades för att konkret stödja skolan/huvudmännen i arbetet med digitalisering. Idag har läget och förutsättningarna för skolans digitalisering förändrats och SKR prioriterar att stödja i andra delar av skolans digitalisering.

Verktyget LIKA Ledning kommer därför att avvecklas den 30 juni 2023. Fram till dess kommer det att gå att hämta ut data och resultat från tidigare mätningar. De personuppgifter och data som därefter finns kvar i verktyget kommer att raderas.

Annat stöd inom skolans digitalisering

LIKA Ledning kommer inte att ersättas med något annat likvärdigt verktyg. SKR erbjuder däremot flera andra stöd till kommuner gällande arbetet med skolans digitalisering.

Stöd och vägledningar, skolans digitalisering

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.