Publicerad 6 april 2021

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska utfärdas för fem år. Regeringens beslut är till för att underlätta för brukaren.

SKR får ofta frågor med anledning av att parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH-tillstånd) numera får gälla i fem år istället för som tidigare tre. Ändringen genomfördes 1 januari 2015.

Regeln i Trafikförordningen innebär att ett parkeringstillstånd ”ska gälla under viss tid, dock längst 5 år”.

Formuleringen innebär att kommunen precis som tidigare kan välja hur länge ett tillstånd ska gälla. Fem år bör dock uppfattas som ett normalvärde när det gäller rörelsehinder som kan anses vara av permanent karaktär. Notera att beslut om annan giltighetstid än fem år endast bör göras av medicinska skäl – alltså att rörelsehindret har en begränsad varaktighet. Att en person har hög ålder är till exempel inte skäl att begränsa tillståndets varaktighet.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsen har beslutat om vissa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Viktigaste ändringen består i att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Detta till skillnad från tidigare då det var förmågan att förflytta sig till fots som bedömningen skulle utgå ifrån. Det innebär sannolikt att fler grupper med funktionshinder kan bli aktuella för att få ett parkeringstillstånd. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2016.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.