Publicerad 1 juli 2019

Parkeringshandbok – lag­stiftning, reglering och tillstånds­givning

Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkeringsärenden.

Handboken kan även vara användbar för andra som hanterar eller är intresserade av parkeringsfrågor på såväl kommunal som privat mark. Huvudsakligen behandlas regelverken inom följande fyra områden: Allmänt om parkeringsreglering, reserverade platser och undantag (tillstånd), övervakning av parkering, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.