Publicerad 21 december 2022

Ny handbok för trafikstrategiskt arbete

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i samarbete med Trafikverket och Boverket tagit fram en handbok för trafikstrategiskt arbete.

Handboken för trafikstrategiskt arbete

Handboken länkar samman olika områden inom samhällsplanering och visar hur frågor om tillgänglighet kan hanteras i planering på olika samhällsnivåer.

Handboken riktar sig till trafikplanerare, samhällsplanerare, planarkitekter och förtroendevalda inom såväl kommuner som regioner. En annan viktig målgrupp är myndigheter, exempelvis länsstyrelserna och Trafikverket, samt organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor.

- Resultatet av det trafikstrategiska arbetet kan vara en kommunal, mellankommunal eller regional trafikstrategi. Resultatet behöver inte heller vara ett dokument utan kan också vara ett kvalitetssäkrat förhållningssätt till de vardagliga arbetsuppgifterna som rör trafik, säger Prem Huq, handläggare, SKR.

Handbok för trafikstrategiskt arbete ersätter handboken Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Den nya handboken ger ett stöd i utformningen av transportsystemet så att det bidrar till samhällets utveckling samt en god och hållbar livsmiljö och förutsättningar att hantera avvägningar mellan motstående intressen i de olika planeringsprocesserna. Fokus i handboken är frågor kring resor och transporter, samspel mellan markanvändning och transportsystemet samt digital tillgänglighet.

På EU-nivå finns en liknande handledning för ”Sustainable Urban Mobility Plans” till stöd för trafikstrategiskt arbete. Handbok för Trafikstrategiskt arbete följer i stort samma process som EU-handledningen, men anpassningar har gjorts till det svenska planeringssystemet och lagstiftningen för att underlätta för svenska kommuner och regioner att arbeta med dessa frågor.

Seminarium den 26 januari

SKR, Trafikverket samt Boverket bjuder in till ett seminarium den 26 januari om Handbok för trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Seminarium om Handbok för trafikstrategiskt arbete den 26 januari

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.