Publicerad 20 december 2022

Handbok för trafikstrategiskt arbete

Handboken sätter transportsystemet i sitt sammanhang och sammanlänkar olika områden inom samhällsplaneringen. 

Handboken visar hur frågor om tillgänglighet konkret kan hanteras i kommunal planläggning och regional planering.

Det ger förutsättningar att hantera avvägningar mellan motstå­ende intressen i de olika planeringsprocesserna. Begreppet tillgänglighet definieras i ordlistan och fokus i handboken är frågor kring resor och transporter, samspel mellan markanvändning och transportsystemet samt digital tillgänglighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.