Publicerad 29 mars 2022

Bredbandsutbyggnaden långt ifrån målet i glesbygd

I går presenterade Post- och Telestyrelsen (PTS) sin mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Det är en årlig översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

PTS årliga kartläggning visar att skillnaderna mellan stad och land fortsatt är stora. I tätorter har 88 % av hushållen och företagen tillgång till fast bredband. Motsvarande siffra för landsbygden är 62 %.

Även om utbyggnaden av fiber utanför tätort ökar, är det stora skillnader mellan kommuner och inom regioner. Det får negativa konsekvenser för människors och företags möjligheter att leva och verka i alla delar av landet. Att så många fortfarande saknar en snabb bredbandsuppkoppling har en negativ inverkan på möjligheten att fullt ut nyttja digitala välfärdstjänster anser SKR.

Målen måste brytas ner på lokal nivå

– Regeringen behöver se över sin bredbandsstrategi och utformningen av det nationella stödet. Att följa upp de nationella målsättningarna med ett rikssnitt är missvisande. De nationella målen behöver brytas ner på lokal och regional nivå. PTS behöver dessutom få ett tydligare uppdrag att utjämna skillnader mellan tätort och landsbygd, säger Gunilla Glasare, avdelningsdirektör för Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Missvisande bild av verkligheten

I regeringens bredbandsstrategi från 2016 finns målet att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Det innebär att även hushåll och arbetsställen som har it-infrastruktur i den absoluta närheten ska anses ha möjlighet till bredbandsanslutning. När PTS använder måttet ”absolut närhet” i rapporten ger det inte en rättvisande bild av verkligheten.

– Att presentera statistiken utifrån absolut närhet indikerar att utbyggnaden fortgår, vilket är bra. Det är dock först när invånare och företag är faktiskt anslutna som de kan ta del av digitaliseringens möjligheter och vi kan dra nytta av de investeringar som gjorts i bredbandsnät, säger Gunilla Glasare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunilla Glasare
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.