Publicerad 15 maj 2023

Energiprestanda under byggprocessen

SKR har under 2019 arbetat med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt för att ta fram vägledning för att nya byggnader ska klara kraven på energiprestanda.

Energihjälpen är ett excelbaserat verktyg för att ställa och följa upp krav på en byggnads energianvändning. Resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

Genom krav i upphandling kan beställaren eller byggherren se till att de som utför energiberäkning, projektering och mätning, fyller i och uppdaterar verktyget. Projektets energisamordnare och den kontrollansvarige kan då följa energiberäkning och ändringar genom byggprocessen.

De data som presenteras i verktyget underlättar kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Energihjälpen kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked samt uppdateras inför genomgång av slutbesked.

Energihjälpen är även ett stöd för att följa upp frivilliga ambitiösare energikrav, exempelvis genom Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21. Den är även ett underlag för energideklarationen och verifiering av krav.

Energihjälpen version 1 lanseras i mars 2023 gemensamt av Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlings­myndig­heten, som initiativtagare och utvecklare. Grunden lades 2019 av sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.

Bättre koll viktigt för både resultat och konkurrens

Att kunna bygga energieffektivt blir allt viktigare i takt med att byggregler och krav i certifieringssystem skärps, även för att främja en seriös konkurrens. Flera rapporter visar att i cirka 40 procent av fallen stämmer inte den uppmätta energiklassen med den projekterade.

Energihjälpen, Sveby

Lågan – för energieffektiva byggander

Slutrapport från Lågan-projektet om Vägledning för energi i byggprocessen, oktober 2019, Lågan

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.