Publicerad 15 mars 2021

Biocidprodukter

SKR har tagit fram underlag för taxa inom miljöbalkens område om biocidprodukter

Föreskrifterna om biocidprodukter gäller vid spridning av träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter, råttskyddsmedel och medel mot insekter och andra leddjur.

Den som vill använda en biocidprodukt behöver inte längre anmäla detta eller söka tillstånd hos sin kommun. Om spridning sker på en plats som allmänheten har tillträde till, ska i stället en underrättelse lämnas till kommunen senast i samband med att spridning sker.

De nya föreskrifterna gäller även vid spridning av biocidprodukter som sker inomhus. Detta innebär att den som till exempel ska sprida medel mot råttor på en plats som allmänheten har tillträde till inomhus (till exempel ett köpcentrum) måste dokumentera sin användning, informera allmänheten om detta samt även underrätta kommunen senast i samband med att spridning sker. Tillsynsarbete kan aktualiseras när kommun mottar underrättelse om spridning som föranleder krav. Dvs endast mottagande av underrättelsen föranleder ingen avgift enligt bestämmelsen.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.