Publicerad 21 mars 2024

Nätverk, kompetensförsörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. En gång om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet, ett tiotal myndigheter och SKR.

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats. Innehållet är behovsstyrt och deltagarnas engagemang avgörande. En samordningsgrupp med två regioner, SKR, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen planerar dagarna.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.