Publicerad 22 april 2021

E-arkiv

Med e-arkiv kan kommuner och regioner spara sin digitala information. Alla kommuner och regioner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning.

Att enbart bevara all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av information för alltid. Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna hantera information över mycket lång tid. Det behövs ett e-arkiv för att kunna bevara organisationens digitala information för all evighet.

Ramavtal för e-arkiv

Ramavtalet för e-arkiv omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. Det blir väsentligt enklare att anskaffa en komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

Upphandlingen syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, regioner och deras bolag. Ytterligare ett syfte är att göra det väsentligt enklare att anskaffa en relativt komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

Ramavtalet gäller under perioden 2018-05-07 till 2021-05-06.

Ramavtal för e-arkiv, Adda

Det här är ett e-arkiv

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E‑arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge en hållbar informationshantering vilket innebär:

  • Hållbar över tid
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Hållbarhet utifrån användarnas behov
  • Demokratisk hållbarhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset