Publicerad 31 oktober 2022

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

En beskrivning av kommunal sektors förutsättningar med hänsyn till såväl arkivlagen som kommunallagen. Här finns råd om hur arkivverksamheten kan organiseras och följas upp.

I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och upprättas i verksamheterna. Lagstiftningen är teknikneutral.

Med ansvar följer organisation av uppdraget och fördelning av arbetsuppgifter. Lagstiftningen kan behöva kompletteras med lokala bestämmelser.

Skriften är utgiven genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.