Publicerad 11 juni 2021

Nätverket KIS

Informationssäkerhetsnätverket Sveriges Kommuner, KIS, är ett nätverk för de som har ett ansvar för arbetet med informationssäkerhet på kommunerna.

Syftet med nätverket är att stödja de personer som har det uppdraget på kommunerna med förhoppning om att kommunerna genom att delta i nätverket kan förbättra och effektivisera sitt informations-säkerhetsarbete.

Personer vars arbetsuppgifter handlar om att samordna och utveckla informationssäkerheten i kommunen har behov av att utbyta erfarenheter, kunskap och information med andra kommuner och organisationer. På Projectplace finns ett forum för detta.

www.projectplace.se

Alla medlemmar får ett eget personligt konto till nätverket. Projektplatsen erbjuder ett enklare skydd genom inloggning med lösenord. Där kan man dela med sig av dokument och goda exempel, ställa öppna frågor, starta onlinemöten, ta del av andras erfarenheter etc.

Bli medlem

Nätverket har idag drygt 320 stycken deltagare fördelat på ca 180 kommuner, men målet är att alla kommuner i Sverige har minst en person som deltar.

Kommunen inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personerna med uppgift att representera kommunen i nätverket. Anmälan till nätverket görs till Roger Orr från Nacka kommun.

roger.orr@nacka.se

När uppgifterna kommit in kommer det att skickas ut e-post med användaruppgifter. Deltagande i nätverket KIS är kostnadsfritt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset