Publicerad 11 mars 2021

Nätverket HoSIS

Hälso- och sjukvårdens informationssäkerhetsnätverk (HoSIS) är ett nätverk för regionernas och privata vårdgivares informationssäkerhetsansvariga och jurister som arbetar med dessa frågor. Nätverket hette tidigare Nätverket för Informationssäkerhet, (NIS).

Syftet med nätverket är att stödja de som har informationssäkerhetsfrågor i sina respektive organisationer genom informationsdelning mellan organisationer och kompetensområden samt att ge möjligheter och incitament till samarbete.

Projektplats för nätverket

På Projectplace finns ett forum där alla medlemmar i HoSIS får ett konto, som inte medför kostnad för medlemmen. Där kan man dela med sig av egna och ta del av andras dokument och goda exempel. Kallelser till möten sker också denna väg.

HoSIS brukar ha fyra fysiska möten per år, tre endagarsmöten, oftast i Stockholm, samt ett tvådagarsmöte på någon större ort ute i landet

Projectplace

Bli medlem

HoSIS-nätverket har idag knappt hundra medlemmar fördelade över hela landet. Den som önskar bli ansluten kan bjudas in av någon som redan är medlem i nätverket eller genom kontakt med nätverkskoordinator, Anna-Karin Brusquini: annakarin.brusquini@regiondalarna.se

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt men resor och eventuellt uppehälle i samband med fysiska möten betalas av respektive organisation. HoSIS sponsras av SKL och MSB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset