Publicerad 12 juni 2024

NUSO – unik nationell uppföljning

NUSO är en stor nationell studie som ska fånga nuläget och följa omställningen till nya socialtjänstlagen. Just nu deltar cirka 120 kommuner och bidrar med unik data som är viktig för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

I filmen hör du mer om syftet med NUSO, de olika delstudierna och nyttan för kommunerna. Medverkar gör Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR, Birgitta Persdotter, ansvarig forskare vid Karlstad universitet och Lina Blombergsson, vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer, FSS. Längd 5 minuter.

 

Syftet med NUSO

Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning, NUSO, är ett samarbete mellan SKR och Karlstads universitet/FoU Välfärd Värmland. Syftet är att fånga nuläget, förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, och följa upp resultat av omställningen till nya socialtjänstlagen.

Fokus barn, unga och familjer 2024–2025

Under 2024 och 2025 genomför NUSO tre delstudier inom sociala barn- och ungdomsvården. Delstudierna följer upp alla steg – från förebyggande åtgärder, till aktualisering, utredning och insats. Syftet är att öka kunskapen om vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer.
Förhoppningen är att framöver kunna följa upp andra verksamhetsområden i socialtjänsten.

Ny unik kunskap tas fram

NUSO kombinerar individbaserad systematisk uppföljning med forskning. Kommunerna som deltar får stöd att följa upp, analysera och jämföra. På så vis stärks förutsättningarna att utveckla verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

En så stor studie som NUSO har aldrig genomförts tidigare inom svensk socialtjänst. Tillsammans med kommunerna tar vi fram ny kunskap som är viktig för att utveckla socialtjänsten i hela landet.

Många kommuner deltar

Alla kommuner har bjudits in att delta kostnadsfritt. Totalt deltar nu cirka 120 kommuner/stadsdelar, men antal kommuner varierar mellan de olika delstudierna.

Digitalt samarbetsrum för NUSO

NUSO har ett digitalt samarbetsrum där deltagande kommuner och får löpnade information och kan ställa frågor. Även kommuner som inte deltar, men som vill följa projektet närmare, kan gå med.

Anmäl dig till samarbetsrummet för NUSO

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.