Publicerad 11 mars 2021

Den som får avslag på ansökan

Den som får avslag på sin asylansökan och ett av- eller utvisningsbeslut som inte längre kan överklagas (laga kraft) är normalt skyldig att återvända till sitt hemland. Migrationsverket och polisen ansvarar för stöd i samband med återvändande.

Den som väljer att stanna i Sverige utan att ha ett nödvändigt tillstånd har vissa rättigheter. Här redovisas övergripande vilka uppgifter kommuner, regioner och statliga myndigheter har.

Kommun

 • Förskoleklass, grundskola
 • Gymnasieskola om utbildningen påbörjats före 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn (under 18 år)
 • Ta emot och pröva ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd till den som ska utvisas

Region

 • Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt
 • Akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning till vuxna
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå till vuxna
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga

Migrationsverket

 • Bistå med hjälp och stöd inför frivilligt återvändande
 • Pröva ansökningar om verkställighetshinder
 • Pröva och besluta om förvar och uppsikt

Om du får avslag på din ansökan om asyl, Migrationsverket

Polisen

Verkställa av- eller utvisning som inte bedöms kunna genomföras på frivillig väg.

Om polisen, gränspolisen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset