Publicerad 2 april 2024

Fullständig allmäntandvård i annan region

Rutiner i regioner för barn och ungdomar som önskar få fullständig allmäntandvård i annan region än där de är folkbokförda.

Rutinerna ser olika ut bland annat beroende på om regionerna har infört valfrihetssystem i tandvården (LOV) eller inte. 

Regioner som tillämpar LOV inom allmäntandvård för barn och unga vuxna

Flera regioner följer LOV, Lagen (2008:962) om valfrihetssystem för barn och unga vuxna som önskar få fullständig allmäntandvård i annan region än där de är folkbokförda. Där tillämpas kapiteringsersättning som är en fast ersättning till den tandklinik där barnet eller den unga vuxna är listad.

Följande rutiner används:

 • Blankett för ansökan om auktorisation/vårdavtal ska fyllas i och vara beviljad. I vissa fall är det möjligt att ansöka om auktorisation/vårdavtal på webben.
 • Förfrågningsunderlaget och regelboken ska vara genomläst och villkoren ska vara uppfyllda.
 • Aktuella listningsregler ska följas.

Regioner som tillämpar LOV

 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Östergötland
 • Region Kalmar län
  • Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar. För de patienter som istället önskar få sin vård utanför länet betalas i förekommande fall kapiteringsersättningen ut till den som har patienten listad. Vård kan sedan ske efter en uppgörelse mellan berörda vårdgivare.
 • Region Skåne
  • Det råder fritt vårdval i Region Skåne vilket innebär att barn och unga vuxna 0-23 år (eller deras vårdnadshavare) fritt kan välja avtalad tandvårdsenhet för sin tandvård.
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Region Västernorrland
  • Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar hos samma vårdgivare eller för de patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en uppgörelse mellan berörda vårdgivare.
 • Region Jämtland Härjedalen
  • Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar hos samma vårdgivare eller för de patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en uppgörelse mellan berörda vårdgivare.
 • Region Norrbotten
  • Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar hos samma vårdgivare eller för de patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en uppgörelse mellan berörda vårdgivare.
 • Region Västerbotten
  • Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar hos samma vårdgivare eller för de patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en uppgörelse mellan berörda vårdgivare.

Regioner som inte tillämpar LOV men där regionerna har avtal med vårdgivarna

Regioner som inte tillämpar LOV inom allmäntandvård för barn och unga vuxna men där regionerna har avtal med vårdgivarna. Följande rutiner används:

 • Avtal (enkel blankett) krävs med regionen.
 • Regelverk och riktlinjer för barn och unga vuxna i den region där barnet/den unga vuxna är folkbokförd ska accepteras.
 • Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för barntandvårdspengen.
 • Påskriven övertagandeblankett av målsman eller myndig ungdom krävs.

Regioner som inte tillämpar LOV men som har avtal med vårdgivarna

 • Region Uppsala
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Gävleborg

Regioner som inte tillämpar LOV och där regionala rutiner gäller

 • Region Gotland
 • Region Blekinge
 • Region Värmland
 • Region Örebro län

Informationsansvarig

 • Gunnel Håkansson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.