Publicerad 8 april 2024

Tandvårdsnätverket

Tandvårdsnätverket på SKR består av representanter från Sveriges alla regioner. Nätverkets uppdrag är att fungera som ett forum för övergripande strategiska frågor inom tandvårdsområdet som rör alla regioner.

Tandvårdsnätverket ska verka för en god och jämlik tandhälsa med utgångspunkt från regionernas ansvar enligt Tandvårdslagen (1985:125). Baserat på detta har regionernas representanter enats om ett antal centrala budskap som bedöms vara av vikt för den svenska tandvårdens utveckling i närtid.

För en tandvård och tandhälsa på lika villkor för hela befolkningen krävs att;

  • den viktiga grundstenen behovs- och solidaritetsprincipen inkluderas i tandvårdslagen
  • regionerna ges förutsättningar att kunna förverkliga planeringsansvaret
  • kompetensförsörjningen inom tandvården säkras i hela landet
  • resurser satsas på prevention och promotion
  • samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård stärks och förbättras
  • kompetens och välfungerande samverkan finns för utmaningen med äldres tandhälsa
  • nationella riktlinjer implementeras och följs upp.

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.