Publicerad 29 maj 2024

Metoder och stöd för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Det kan uppfattas som självklart att vården ska utgå från patientens och brukarens behov och där man är delaktig men kräver ofta både ett nytt synsätt och arbetssätt. Det handlar om att tänka utanför organisatoriska boxar och stuprör, utgå från behovet och se hur olika kompetenser tillsammans kan bidra. I det perspektivet är Nära vård ett begrepp som inkluderar alla insatser, en sömlös vård där gränser och uppdelning i begrepp som vård, omsorg, rehabilitering eller egenvård inte är väsentligt.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

De här sidorna vänder sig till alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill ha stöd i arbetet med att utveckla verksamheten. Här samlas allt från resultat av mätningar till metoder och verktyg att använda i sitt utvecklingsarbete. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR erbjuder utbildningar och konferenser men hänvisar också till andra webbplatser.

Evenemang

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.