Publicerad 2 februari 2024

Fråga Viveca, supportfunktion

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Bild på Viveca Axelsson.

Viveca Axelsson har arbetat i SKR:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk. Där har hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun och regioner i hur man kan arbeta med SIP.

Viveca har arbetat länge med att utveckla, implementera och utbilda i samordnad individuell plan, både på övergripande nivå och i en kommun.

Det här kan du få hjälp med när du kontaktar Viveca:

  • råd i sakfrågor
  • råd om hur du kan förbereda och planera en utbildning om SIP
  • information om bra material om SIP.

Viveca ger tips och information kring material som är framtaget om SIP.

viveca.axelsson@uppdragpsykiskhalsa.se

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.