Publicerad 31 mars 2021

Fråga Viveca, supportfunktion

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Bild av Viveca Axelsson.

Viveca Axelsson.

Viveca Axelsson har arbetat i SKR:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk, där hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun och regioner i hur man kan arbeta med samordnad individuell plan.

Viveca har arbetat länge med att utveckla, implementera och utbilda i samordnad individuell plan, både på övergripande nivå och i en kommun. Om det inte uttryckligen står något annat eller framgår av frågan gäller svaren både barn och vuxna.

Det här kan du få hjälp med när du kontaktar Viveca:

  • råd i sakfrågor
  • råd om hur du kan förbereda och planera en utbildning om SIP
  • information om bra material om SIP.

Viveca ger tips och information kring material som är framtaget om SIP.

viveca.axelsson@skr.se

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset