Publicerad 12 april 2024

Utbildning för SIP-samordnare

På flera håll i landet finns personer med uppdrag att strategiskt och/eller operativt samordna arbetet med SIP, ofta kallade SIP-samordnare. För att underlätta kompetensutveckling och utbildning av dessa har SKR tagit fram en kostnadsfri utbildning.

Utbildningsfilmer Att stödja arbetet med SIP

SKR:s kostnadsfria utbildning till de som har i uppdrag att strategiskt och/eller operativt samordna arbetet med SIP heter "Att stödja arbetet med samordnad individuell plan (SIP)".

Utbildningen består av en inledande film samt åtta följande avsnitt. Den går att ta del av i sin helhet eller enstaka valda delar.

Inledning

Bakgrunden till SIP och hur det började för 10 år sedan.
Föreläsare: Ing-Marie Wieselgren, tidigare samordnare för Uppdrag Psykisk Hälsa.
Längd cirka 3 minuter (inspelning från 2020)

Inledning: Tio år med SIP

1. Utbildningsintroduktion

Syftet med SIP och om utbildningsmaterial framtaget runt SIP-lagstiftningen.
Föreläsare: Karin Lindström, handläggare på SKR .
Längd 7 minuter.

Avsnitt 1: Utbildningsintroduktion och syftet med SIP

2. Lagstiftning

Lagstiftningen runt SIP; Hälso-och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Samverkan vid utskrivning av sluten hälso-och sjukvård.
Föreläsare: Viveca Axelsson, handläggare på SKR.
Längd 21 minuter.

Avsnitt 2 : SIP i HSL, SoL och LUS

3. God kvalitet

För att få god kvalitet på SIP krävs förplanering, tydligt syfte och mål samt trygga möten. Därutöver är delaktighet, uppföljning och utvärdering viktigt.
Föreläsare: Viveca Axelsson, handläggare på SKR.
Längd 15 minuter.

Avsnitt 3: God kvalitet

4. Delaktighet och uppföljning

Hur kan man få individen delaktig i SIP och hur kan arbetet följas upp?
Föreläsare: Zophia Mellgren, handläggare på SKR.
Längd 7 minuter.

Avsnitt 4: Delaktighet och uppföljning

5. God samverkan vid komplexa situationer

Samverkan vid komplexa situationer till exempel tvångsvårdslagstiftning.
Föreläsare: Zophia Mellgren, handläggare på SKR.
Längd 13 minuter.

Avsnitt 5: God samverkan vid komplexa situationer

6. Implementering och SIP-stödjare

Avsnittet vänder sig i första hand till personer som implementerar, utvecklar och ger stöd i SIP-arbetet.
Föreläsare: Viveca Axelsson, handläggare på SKR.
Längd 11 minuter.

Avsnitt 6: Implementering och SIP-stödjare

7. Stödmaterial för utbildning och information

Exempel på utbildningar för personal, förtroendevalda, chefer och ledare samt stödmaterial och verktyg som till exempel Vård- och omsorgskollen. SIP-kollen nämns i filmen som ett verktyg för uppföljning av SIP. SIP-kollen har lagts ned och finns inte tillgänglig längre.
Föreläsare: Karin Lindström, handläggare på SKR.
Längd 10 minuter.

Avsnitt 7: SKR:s stödmaterial för utbildning och information

8. Hinder och framgångsfaktorer för SIP

En kort presentation av förstudien Att stärka samverkan med hjälp av SIP, med kort om de hinder och framgångsfaktorer som kommit fram i studien.
Föreläsare: Ellinor Holm, handläggare på SKR.
Längd 10 minuter.

Avsnitt 8: Förstudie om hinder och framgångsfaktorer för SIP

Utbildningsinsatser regionalt/lokalt

För blivande SIP-samordnare kan utbildningsfilmerna tillsammans med en genomgång av regionala/lokala överenskommelser, riktlinjer och rutiner kring samverkan utgöra en bra grund. På så vis kan filmerna ingå som en del av en större utbildningsinsats, vilket exempelvis region Jämtland-Härjedalen gjort.

Utbildningsupplägg, Region Jämtland-Härjedalen (PDF) Pdf, 70 kB.

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.