Publicerad 13 november 2020

SKR:s arbete inom sjukskrivning och rehabilitering under pandemin

Samverkan om tillfälliga rutiner och ändrade krav inom sjukförsäkringen, riskgrupper och rehabilitering efter covid-19, samt justering av överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering. Under 2020 har SKR på olika sätt arbetat med hantering av konsekvenser av spridningen av coronaviruset inom området sjukskrivning och rehabilitering.

– Vi fick precis som alla andra snabbt tänka om och tidigt hantera bland annat förslag på ändrade rutiner på intyg vid sjukskrivning. Samverkan med myndigheter som Försäkringskassan och Socialstyrelsen har varit och är mycket viktigt för att förenkla för både invånare och regioner, och för att ge regionerna möjlighet till att kunna fokusera på sin uppgift att ge bästa möjliga vård, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

SKR gick tidigt ut med en hemställan till regeringen om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg under de första veckorna för den som behöver vara sjukskriven. Regeringen och Försäkringskassan tog därefter beslut om att inte kräva läkarintyg de första tre veckorna vid en sjukskrivning. Besluten har underlättat för regionerna, som inte har behövt lägga tid på att utfärda intyg och därmed kunnat undvika att patienter uppsöker vården i onödan och utsätter sig själv och andra för smitta.

– En del i vårt samarbete med myndigheterna inom sjukförsäkringen har varit att informera om läget i regionerna och att bevaka deras intressen. Det har bidragit till att öka förståelsen för regionernas situation och behov, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Kartläggning i regionerna

SKR har kartlagt hur regionernas arbete inom överenskommelsens delar om försäkringsmedicin påverkas av pandemin. Generellt har arbetet prioriterats ner. Alla regioner lyfter dock att digitaliseringen ökat snabbt under pandemin, för att kompensera det fysiska arbetet. Det har krävt stora omställningar att göra utbildningsinsatser inom försäkringsmedicin digitala för sjukskrivande läkare och rehabiliteringskoordinatorer.

Även digitala besök inom rehabilitering har ökat. Regionerna rapporterar också att antalet långdragna utredningar har ökat på grund av fler återbud och längre sjukskrivningar som orsakats av längre väntetider för rehabilitering.

SKR och regeringen har därför sett över överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering för 2020 för att regionerna ska ha möjlighet att uppfylla villkoren då deras förutsättningar har förändrats. Regionerna får nu lite längre tid på sig att redovisa sitt arbete och även kraven på vad som ska redovisas har modifierats.

– Regionerna behöver först och främst få möjlighet att hantera smittan, men arbetet inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin behöver också fortsätta att utvecklas. Där kan vi tillsammans med Socialstyrelsen och Nationella programområdet inom rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, vara ett fortsatt stöd. Ett nytt exempel är rehabilitering av patienter som varit IVA-behandlade, men även de som haft långvarig covid-19 utan sjukhusvård.

– Vi kommer också att följa de förändringar som har genomförts på grund av pandemin för att se vad vi kan använda och lära oss av inför framtiden, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Exempel på SKR:s arbete inom området under 2020:

  • Tillfälliga förändringar i sjukförsäkringen, i samverkan med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKR:s arbetsgivaravdelning.
  • Uppdateringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet om vård vid covid-19, i samarbete med Socialstyrelsen.
  • Kartläggning av hur regionernas arbete inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin påverkas av coronapandemin.
  • Svar på snabbremisser till Socialstyrelsen och till regeringen.
  • Löpande kommunikation och dialog med regionerna om de tillfälliga förändringarna.

Regeringens åtgärder inom socialförsäkringsområdet

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.