Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad händer om Försäkringskassan inte begär utredningar i den omfattning som de har prognosticerat för?

I förordningens 3 § beskrivs förutsättningarna för de prognoser Försäkringskassan årligen ska lämna till respektive region. Om Försäkringskassan av en region beställer färre utredningar än 70 procent av prognosen, har regionen, enligt 14 §, rätt till ersättning för mellanskillnaden. Regionen måste då styrka att verksamheten har haft kostnader för mellanskillnaden.

Den totala ersättningen får dock, tillsammans med den ersättning som regionen har fått för utförda utredningar, högst uppgå till 70 procent av den kostnad som Försäkringskassan prognostiserat för (enligt 3 §).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR