Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

När betalas ersättningen ut?

Ersättning för utförda försäkringsmedicinska utredningar, central administration och deltagande i utbildning betalas ut när regionerna redovisat sina kostnader för detta. I Försäkringskassans föreskrifter beskrivs hur regionerna ska redogöra för sina kostnader.

Ersättning för central administration betalas inte ut mer än en gång per kvartal. I de fall en region åberopat ersättning för kostnader upp till 70 procent av prognosen kommer Försäkringskassan senast 31 mars, året efter verksamhetsåret, att fatta beslut om utbetalning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR