Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

När betalas ersättningen ut?

Ersättning för utförda försäkringsmedicinska utredningar, central administration och deltagande i utbildning betalas ut när regionerna redovisat sina kostnader för detta. I Försäkringskassans föreskrifter beskrivs hur regionerna ska redogöra för sina kostnader.

Ersättning för central administration betalas inte ut mer än en gång per kvartal. I de fall en region åberopat ersättning för kostnader upp till 70 procent av prognosen kommer Försäkringskassan senast 31 mars, året efter verksamhetsåret, att fatta beslut om utbetalning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.