Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Har försäkrade en rätt att ta del av sitt försäkringsmedicinska utlåtande hos en region eller en annan vårdgivare?

Ja. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om sig själv som finns hos en myndighet. Normalt hindrar inte sekretess att lämna ut handlingar när en försäkrad begär att få ut uppgifter om sig själv, till exempel journaluppgifter eller ett försäkringsmedicinskt utlåtande. Inom hälso- och sjukvården kan dock en offentlig utförare neka att lämna ut sådana uppgifter till en försäkrad om det är till men för den fortsatta vården och behandlingen av denne.

En privat utförare ska så snart som möjligt lämna ut ett försäkringsmedicinskt utlåtande efter att den försäkrade eller en närstående till denne begärt det. Om den privata utföraren anser att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut ska utföraren, med eget yttrande, överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.