Publicerad 19 mars 2021

SKR:s jurister ger rådgivning och stöd

Vi erbjuder allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda kommuner och regioner. Vår kompetens spänner över alla områden som berör kommuner, regioner och deras företag.

 • Vem kan anlita oss?

  Såväl förtroendevalda som anställda i kommuner och regioner samt kommun- och landstingsägda företag kan utnyttja vår service. Vi har dock inte resurser att besvara alla frågor eller att åta oss alla uppdrag. Det ingår inte i våra uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.

 • Hur kontaktar du oss?

  Du kontaktar juristerna på SKR via kontaktcenter: 08-452 70 00. Det betyder att när du ringer 08-452 70 00 är det kontaktcenter som svarar och hjälper dig med ditt ärende eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKR. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

  Vem kan jag anlita? Lista på jurister med telefontider

 • Varför anlita oss?

  Vi förenar rådgivning och uppdragsverksamhet med utbildning och intressebevakning och får därmed överblick över det juridiska området och särskild kunskap om de juridiska problem som berör kommunerna och regionerna. Vi är kort sagt specialister på kommunernas och regionernas juridik.

 • Vad kostar det?

  Kortare rådgivning per telefon och e-post debiteras inte utan ingår i förbundsavgiften.Vi debiterar 1 500 kr per timme exklusive resekostnader och moms för rådgivning och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar med mera.

  När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 2 200 kr per timme exklusive resekostnader och moms. Arvodet gäller tills vidare och kan ändras med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

  Kurser debiteras efter särskild överenskommelse.

  Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, cirkulär 21:01 (PDF) Pdf, 156 kB.

 • Vilka är våra expertområden?

  Vår kompetens spänner i princip över alla områden som kan beröra kommuner, regioner och deras företag.

  Offentlig rätt

  Kommunallagen, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivfrågor, personuppgiftslagstiftning, registerlagstiftning, skollagstiftning, sociallagstiftning, LSS, hälso- och sjukvårdsjuridik, tandvårdsjuridik, läkemedelsjuridik, biobankslagstiftning, plan- och bygglagen, miljörätt, avfallsjuridik, va-juridik med mera.

  Civilrätt

  Offentlig upphandling, konkurrensfrågor, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt, allmän fastighetsrätt, hyresjuridik, arrendejuridik, entreprenadrätt, kravjuridik, upphovsrätt, med mera.

  Övrig juridik

  Skatter, överförmyndarjuridik och EU-rätt som berör kommuner och regioner.

  Arbetsrätt

  Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor

Informationsansvarig

 • Germund Persson
  Direktör/Avdelningschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset