Publicerad 1 december 2021

Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner och regioner.

Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning

SKR har fått många frågor om förutsättningarna för deltagande på distans i sammanträden med fullmäktige eller nämnder och om mötesoffentligheten vid fullmäktigesammanträden m.m.

Frågor och svar om deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning

Den nya kommunallagen

En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

En introduktion till den nya kommunallagen (PDF) Pdf, 154 kB.

Uppdaterad arbetsordning och reglemente

Uppdaterad arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder

Kurser kring den nya kommunallagen kommer att hållas inför nästa mandatperiod – med start under hösten.

När val ska ske proportionellt

Under vissa förutsättningar ska val ske proportionellt enligt 2 paragraf LPV (1992:339)

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR