Publicerad 16 september 2021

Vem kan jag anlita?

Du kontaktar SKR:s jurister via kontaktcenter 08-452 70 00. Kontaktcenter svarar och hjälper dig med ditt ärende, eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKR. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

Germund Persson, Chefsjurist

Germund Persson
Chefsjurist
Telefontid: 15.30-16.30, fredag 14.00-15.00

VA-juridik, miljörätt, plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, lokalhyra, exploateringsavtal, parkeringsjuridik, väglagstiftning och ordningslag.

Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00

Skoljuridik, korruptionsfrågor, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, förvaltningsrätt, räddningstjänst och alkohollagen. Deltar i SKR:s FUSK-projekt.

Karin Lagerholm, pressekreterare

Hampus Allerstrand
Förbundsjurist
Telefontid: 09.00-11.00

Offentlig upphandling, skadeståndsrätt, immaterialrätt, upphovsrätt, mediarätt.

Robin Anderson Boström
Förbundsjurist

Tjänstledig: åter januari/februari 2022

Offentlig upphandling, e-upphandling, ESPD-systemet, eForms och standardisering.

Lena Dalman, Förbundsjurist

Lena Dalman
Förbundsjurist

Associationsrätt, stiftelser, EU-rätt, konkurrensrätt, statsstöd, samverkansfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, skadeståndsrätt, försäkringsfrågor, trafikförsäkring, avtalsrätt och köprätt.

Emilia Danielsson, Förbundsjurist

Emilia Danielsson
Förbundsjurist

Tjänstledig: åter juni 2022

Socialrätt (inklusive LVU, LVM och familjerätt), kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.

Ellinor Englund, Förbundsjurist

Ellinor Englund
Förbundsjurist

LSS, socialrätt, förvaltningsrätt, kommunal hälso- och sjukvårdsjuridik inkl gränsdragningsfrågor, offentlighet och sekretess.

Jeanette Fored, Skatteexpert

Jeanette Fored
Skatteexpert

Ansvarig för skatteområdet inklusive momsersättning samt EU-skatterätt. Ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Expert i utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg.

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Johan Hardstedt
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-14.30

Skoljuridik

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Mia Hemmestad
Förbundsjurist
Telefontid: 09.30-11.30

Socialrätt (inklusive LVU, LVM och familjerätt), mottagandet av asylsökande och nyanlända, godmanskap för ensamkommande barn, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Per Henningsson, förbundsjurist

Per Henningsson
Förbundsjurist
Telefontid: 10.30-11.30

Associationsrätt, ägarstyrning, stiftelser, fastighetsrätt, nyttjanderätt, ledningsrätt, tomträtt, arrenderätt, infrastruktur, avtalsrätt, it-rätt, bredband, fel och försummelse vid myndighetsutövning, energijuridik, ledningskollen.

Deltar i nätverket för ägarstyrningsfrågor och nätverket SKR-kommunägda energibolag. Styrelseuppleant för SKR i Stiftelsen för rättsinformatik och representant för SKR i Ledningskollens styrgrupp.

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Helena Henriksson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-16.00

Upphandling, konkurrensrätt, hyresjuridik, ägarstyrning.

Kalle Larsson, förbundsjurist

Kalle Larsson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Överförmyndare, god man och förvaltare, förmyndarskapslagstiftning, dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravning.

Maria Larsson, upphandlingsexpert/ekonom

Maria Larsson
Upphandlingsexpert/ekonom

Avtalsuppföljning, upphandlingsstatistik, elektronisk handel, e-upphandling, samordnad varudistribution, logistik vid e-handel, inköpssystem.

Ylva Lindblom, förbundsjurist

Ylva Lindblom
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Socialrätt (inklusive LSS, LVU och LVM), kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivjuridik.

Helena Linde, förbundsjurist

Helena Linde
Förbundsjurist
Telefontid: 13.30-15.00

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, grundlagsfrågor, meddelarskydd, yttrandefrihet, val. EU-rätt: Fördragsfrågor allmänt, Statligt stöd särskilt flygplatser och hamnar, tillämpning av EU:s gruppundantagsförordning, EU:s konkurrensrätt, initiativet kring bättre lagstiftning, handelsfrågor.

Ledamot i Kammarrätten, Stockholm, ersättare i Arbetsdomstolen och ordförande i Certifieringsnämnden för kommunala yrkesrevisorer.

Magnus Ljung, förbundsjurist

Magnus Ljung
Förbundsjurist
Telefontid: 13-00-15.00

Offentlig upphandling, avtalsrätt, offentlig säljverksamhet, statsstöd, kollektivtrafik och kommunala befogenheter.

Anna Marcusson, förbundsjurist

Anna Marcusson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Miljörätt (inklusive bland annat avfallsrelaterad juridik, vindkraft och vattenrätt) och fastighetsrätt (inklusive lokalhyra och bostadshyra). Krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, minerallagen och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Lag om tobak och liknande produkter.

Olof Moberg, förbundsjurist

Olof Moberg
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-11.15

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

Pål Resare, förbundsjurist

Pål Resare
Förbundsjurist
Telefontid: 14.00-15.00

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, läkemedel, medicintekniska produkter, tandvård och patientdatalagsfrågor.

Susanne Svanholm, förbundsjurist

Susanne Svanholm
Förbundsjurist
Telefontid: tisdag och torsdag 10.00-11.00

Dataskyddslagstiftningen/GDPR, digitalisering och IT-rätt , förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist

Kerstin Wiss Holmdahl
Förbundsjurist

E-handel, it-rätt, avtalsrätt, upphandlingsjuridik, associationsrätt, EU-rätt och standardisering.

Anna Åberg, förbundsjurist

Anna Åberg
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-10.15

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Direktör/Avdelningschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset