Publicerad 5 januari 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 13:5.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet. Förändringar i debitering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR